Licitacija Zobnatica 11-Nov-17

JUGOKOMERCIJA“ ODRŽAVA JAVNU PRODAJU – LICITACIJU, KONJA GALOPERA KOD

AD ZOBNATICA“ NA ADRESI SUBOTIČKI PUT BB BAČKA TOPOLA U KRUGU ERGELE

U SUBOTU 11. NOVEMBRA 2017. GODINE, SA POČETKOM U 10 ČASOVA

R.br.

IME KONJA

POL

GOD.

ROĐ.

RASA

KOMENTAR

POČETNE CENA U €

1

VOĆAR

M

2013

PUNOKRVAN/THOROUGHBREED NAJAHAN

850

2

GRAB

M

2013

PUNOKRVAN/THOROUGHBREED NAJAHAN

850

3

LEPOTAN

M

2010

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD KASTRAT

1.800

4

JUMANICA

F

2011

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD KOBILA

5.400

5

LAKI

M

2010

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD NAJAHAN,KASTRAT

1.800

6

LANDGRAF

M

1996

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD PASTUVI

900

7

EVEREST

M

1998

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD PASTUVI

900

8

FERA

F

2012

PUNOKRVAN/THOROUGHBREED KOBILA

900

9

KAMP

M

2013

PUNOKRVAN/THOROUGHBREED NAJAHAN,U TRENINGU

670

10-11

AMBICIJA I ŽDREBE AMBICIJA

F

2001

PUNOKRVAN/THOROUGHBREED ŽDREBNA KOBILA

1.350

12

KRISTIJAN

M

2014

PUNOKRVAN/THOROUGHBREED NAJAHAN,U TRENINGU

720

13

ARON

M

2012

PUNOKRVAN/THOROUGHBREED NAJAHAN U TRENINGU

850

15

LEONI

F

2007

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD KOBILA

850

17

LAF LORIN

M

2013

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD KASTRAT

2.250

18

JEDINA

F

2011

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD KOBILA

850

19

ŽDREBE OD JAFA

M

2017

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD ŽDREBE

400

20

JAFA

F

2013

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD KOBILA

850

21

JAKA ZOBNATIČKA

F

2008

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD ŽDREBNA KOBILA

540

22

ŽDREBE OD JEDINE

F

2017

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD ŽDREBE

260

23

ŽDREBE OD JULE

M

2017

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD ŽDREBE

400

24

ŽDREBE OD JULIŠKE

F

2017

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD ŽDREBE

400

25

LEJLA

F

2012

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD ŽDREBNA KOBILA

540

26

LALA

F

2016

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD JARLING

430

27

VIKRA

F

2016

PUNOKRVAN/THOROUGHBREED JARLING

430

29

JERINA

F

2014

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD TROGODAC

1.080

30

LORESTA

F

2015

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD DVOGODAC

630

31

JASTINA

F

2015

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD DVOGODAC

760

33

GOLD WIND

F

2015

PUNOKRVAN/THOROUGHBREED NAJAHANA

850

34

KAMILICA

F

2015

PUNOKRVAN/THOROUGHBREED NENAJAHANA

720

35

JUG

M

2014

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD TROGODAC

760

36

ERILE

M

2015

PUNOKRVAN/THOROUGHBREED NENAJAHAN

630

37

JARD

M

2014

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD TROGODAC

760

38

GAZDA

M

2011

PUNOKRVAN/THOROUGHBREED NAJAHAN

720

39

LEOST

M

2016

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD JARLING

670

40

JEDINAC

M

2016

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD JARLING

630

42

LEONID

M

2014

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD TROGODAC

760

43

JUCKO

M

2015

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD DVOGODAC

1.080

44

JEDINI

M

2015

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD DVOGODAC

450

46

LIN

M

2015

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD DVOGODAC

720

47

LIKAN

M

2013

POLUKRVAN/ HALF-BLOOD KASTRAT

760